پرش به محتوای اصلی

 

نقشه سایت

صفحه اصلی

نهمین دوره جایزه ملی

دوره های پیشین جایزه ملی کیفیت

هشتمین دوره

هفتمین دوره

ششمین دوره

نتایج ارزیابی سازمان ها

اسامی ارزیابان ششمین دوره جایزه

عکسهای مراسم ششمین دوره

پنجمین دوره

نتایج ارزیابی سازمان ها

اسامی ارزیابان پنجمین دوره جایزه

چهارمین دوره

نتایج ارزیابی سازمان ها

اسامی ارزیابان چهارمین دوره جایزه

سومین دوره

نتایج ارزیابی سازمان ها

اسامی ارزیابان سومین دوره جایزه

دومین دوره

نتایج ارزیابی سازمان ها

اسامی ارزیابان دومین دوره جایزه

اولین دوره

نتایج ارزیابی سازمان ها

اسامی ارزیابان اولین دوره جایزه

درباره جایزه

معرفی مدل

متولی جایزه

تاریخچه

اهداف جایزه

منافع شرکت

دامنه کاربرد

اساسنامه جایزه ملی کیفیت

مدل جایزه

نیاز به مدل کیفیت

معرفی مدل

توضیحات

معیار 1 - رهبری و مدیریت

معیار 2 - فرآیندها

معیار 3- منابع سازمانی

معیار 4 - کارکنان

معیار 5- نتایج مشتریان و مصرف‌کنندگان

معیار 6- نتایج محیط‌ زیست و جامعه

معیار 7- نتایج عملکردی

فرم ها

تماس با ما

نقشه سایت

نقشه سایت

پیوندها

تالار گفتگو