پرش به محتوای اصلی

 

سازمان‌های موفق استعدادهای کارکنان خود را در سطح فردی، گروهی و سازمانی به‌طور کامل به کار گرفته و مدیریت می‌کنند و آنان را در راستای ارتقاء کیفیت محصول، ترغیب و تشویق کرده و توانمند ساخته و اقدامات لازم را جهت افزایش انگیزه و مشارکت آن‌ها در بهبود کیفیت محصول به عمل می‌آورند.