پرش به محتوای اصلی

 

در سال 90  دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرکت ارتباطات زیر ساخت تشکیل و فرآیند ارزیابی جایزه از سال 90 تا سال 95 با موفقیت در این شرکت برگزار شد.  بر اساس مصوبه شورای معاونین وزارت و به منظور ارتقاء جایگاه مآموریتی و تقویت اهداف زیربنایی تولید ملی، دبیرخانه جایزه  در سال 96 به  معاونت فناوری و نوآوری وزارت منتقل گردید.