پرش به محتوای اصلی

 

جایزه کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات  (ICTINQA) جایزه دستگاهی مربوط به حوزه ICT است که طبق مصوبه 104 شورای عالی استاندارد در سال 90 تشکیل و اعتبار آن از سازمان ملی استاندارد ایران اخذ شده و متولی برگزاری آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.