پرش به محتوای اصلی

 

سازمان‌های موفق فرآیندها و محصولات خود را مبتنی بر خواسته‌ها و انتظارات ذینفعان به نحوی طراحی و مدیریت نموده و بهبود می‌بخشند که رضایت مشتریان و سایر ذینفعان را جلب و برای آن‌ها ارزش ایجاد نمایند.