پرش به محتوای اصلی

 

سازمان‌هایی که در این جایزه شرکت می‌کنند می‌توانند از مزایای زیر برخوردار شوند

·      شناسایی و برجسته نمودن موفقیت‌های شرکت با استفاده از امکانات رسانه‌ای، ترویجی و مراسم جایزه

·      برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با مدل، روش‌های خودارزیابی و منطق رادار توسط دبیرخانه

·      بهره‌مندی از خدمات ارزیابی ارزیابان

·      ارائه مشاوره به شرکت‌ها برای تعریف پروژه‌های بهبود متناسب با نتایج ارزیابی در قالب جلسات رودررو بعد از ارزیابی