پرش به محتوای اصلی

 

اهداف این جایزه به شرح زیر است:

·      افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت کیفیت و ضرورت توجه بیش‌ از پیش به آن در سطح جامعه.

·      حرکت به ‌سوی نظام مدیریت کیفیت جامع با در اختیار قرار دادن یک متدولوژی علمی.

·      امکان خودارزیابی نظام‌مند توسط سازمان‌ها و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل ‌بهبود با تمرکز بر کیفیت محصول در انجام کارها

·      امکان مقایسه با سایر شرکت‌ها در بخش رویکردها و شاخص‌های نتایج

·   امکان شناسایی دستاوردهای موفق سازمان‌ها در زمینه بهبود کیفیت و معرفی آن‌ها به سایر سازمان‌ها به‌منظور الگوبرداری و ترویج این دستاوردها با استفاده از امکانات رسانه‌ای و مراسم جایزه

·      ایجاد انگیزه رقابت در سازمان‌ها برای بهبود دائمی کیفیت (بهره‌وری محصولات و خدمات تولیدی و فرآیندها)