پرش به محتوای اصلی

 

سازمان‌های موفق به‌طور مستمر نتایج و آثار فرآیندها و محصولات خود را بر جامعه و محیط‌زیست اندازه‌گیری و به نتایج برجسته‌ای دست می‌یابند.