پرش به محتوای اصلی

 


        « نتایج ارزیابی جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فنآوری اطلاعات  سال 96(دوره هفتم) »

#

نام شرکت

نام محصول

نوع گواهینامه

امتیاز

1

گروه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات (شاتل)

اینترنت پرسرعت ADSL2+

اشتهار به کیفیت  4 ستاره

500-550

2

موسسه فرهنگی دیجیتال کلید طلایی جهان معاصر

سرویس های چند رسانه ای

اشتهار به کیفیت 4 ستاره

450-500

3

معاونت بانکداری الکترونیکی بانک آینده

کلیه خدمات زیر ساخت بانکداری الکترونیکی

اشتهار به کیفیت 3 ستاره

400-450

4

شرکت سفیر آبی آرام

خدمات مرکز ارتباط و مرکز تماس تخصصی، خدمات مشاوره ای، نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط

اشتهار به کیفیت 2 ستاره

350-400

5

شرکت حلما گستر خاورمیانه

سرویس ADSL

اشتهار به کیفیت 2 ستاره

350-400

6

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

صدور مجوز، نظارت و ارزیابی و تدوین ضوابط و استاندارد خدمات ارتباطی، فن‌آوری اطلاعات و پستی

اهتمام به کیفیت

تائید

7

سازمان فضایی ایران

ﻣﺎﻫﻮاره و ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎﻫﻮاره

اهتمام به کیفیت

تائید

8

اداره فن‌آوری اطلاعات منطقه 3 شهرداری تهران

ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه سخت‌افزار،سامانه‌های نرم‌افزاری و شبکه و امنیت در محدوده شهرداری منطقه ۳

اهتمام به کیفیت

تائید

9

اداره فن‌آوری اطلاعات منطقه 22 شهرداری تهران

ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه سخت‌افزار،سامانه‌های نرم‌افزاری و شبکه و امنیت در محدوده شهرداری منطقه 22

اهتمام به کیفیت

تائید

10

پست‌بانک ایران

خدمات اینترنت بانک

اهتمام به کیفیت

تائید

11

اداره فن‌آوری اطلاعات منطقه 9 شهرداری تهران

ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه سخت‌افزار،سامانه‌های نرم‌افزاری و شبکه و امنیت در محدوده شهرداری منطقه 9

اهتمام به کیفیت

تائید

12

اداره فن‌آوری اطلاعات منطقه 2 شهرداری تهران

ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه سخت‌افزار،سامانه‌های نرم‌افزاری و شبکه و امنیت در محدوده شهرداری منطقه 2

اهتمام به کیفیت

تائید

13

شرکت خدمات هوایی پیام

خدمات منطقه ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری

اهتمام به کیفیت

تائید

14

پژوهشکده رانشگرهای فضایی

عدم احراز

عدم تائید

15

پژوهشکده سامانه‌های ماهواره

عدم احراز

عدم تائید