پرش به محتوای اصلی

 

سازمان‌های موفق، شرکت‌ها، تأمین‌کنندگان و منابع درونی را برای حمایت از راهبردهای کیفیت محصول و عملکرد مؤثر فرایندهای ذی‌ربط، طرح‌ریزی و مدیریت می‌کنند.